JANA NOVÁČKOVÁ | Ti "nejúspěšnější žáci" plní často přání druhých, ne svá. | Jaké chceš Česko

KDYŽ DÍTĚ OZNAČKUJETE, POCHVALOU, TÍM, ŽE JE TŘEBA ZODPOVĚDNÉ, TAK ONO BY SI SICE CHTĚLO POSLECHNOUT SVÉ POTŘEBY A UDĚLAT NĚCO PO SVÉM, ALE PAK BY PŘIŠLO O TU POCHVALU. TO JE ZÁKEŘNÉ. JE TO MOCENSKÝ NÁSTROJ.

„Paní Nováčková by chtěla lidi s vysokou sebeúctou. Ne sebevědomí, protože sebevědomí se odráží dle toho, jaké jsou vnější faktory. Sebeúcta se váže hodně k morálním hodnotám…

Vím o sobě to, že nelžu, nekradu, držím slovo, umím pomoct atd. Mít vysokou sebeúctu znamená, že mi to zabrání dělat špatné věci. To je obrovská prevence ve společnosti.“

„Dospělý člověk s vysokou sebeúctou je dětmi následován. Ale pak je tu autorita ve smyslu moci. To je dáno výhodou věkovou, sociální. Tím, že máte nad tím druhým navrch, tak to zneužíváte ke svým cílům. A to neznamená, že ty cíle jsou špatné. Většina rodičů má za cíl vychovat své dítě co nejlépe.

Pokud to dělá autoritativním způsobem, buď to dělá negativními mocenskými nástroji – zákazy, příkazy, tresty, nebo těmi „pozitivními“ a to je laskavá manipulace a pochvaly.

Podstata pochvaly je to, že druhého hodnotíte pozitivně. Hodnotíte ho jako člověka, osobujete si právo ho hodnotit. Jsou to nálepky.

Ale pak jsou ocenění a ta se vždy váží k tomu, co ten člověk udělal. To, co jsi udělal, mi pomohlo. Není tam hodnocení. Mluvím o tom, co se stalo.

Pochvala je zátěž, břemeno. A pak dítě už nedělá to, co by chtělo samo. Dělá to, za co ví, že dostane pochvalu.

Tereziánská škola, 250 let stará, tím, že neustále řeší za to dítě, co se děti musí učit, tak mu krade ten čas, který by dítě mohlo věnovat pro to, aby poznalo samo sebe.“ Když Vás někdo nutí dělat to, co se Vám nelíbí, tak kdy máte čas poznávat to, co chcete, co vás baví?“. To je pro mě jeden z velkých argumentů pro svobodné vzdělávání, které se odvíjí ve věkově smíšené skupině.“

14:00: Škola nás učí orientaci na výkon. Nasbírat co nejvíc jedniček. Není čemu divit, že máme orientaci na peníze. Zárodek všeho je v té škole.

Čím víc si dávám vše dohromady, tak vidím propojení mezi našim vzděláváním a populismem. Nejsme schopni rozeznat fakenews od skutečných informací. Od 1. třídy = paní učitelka má vždycky pravdu. Kritické myšlení = nula bodů.

Učitel je mocenská autorita. Pokud je učitel zralá osobnost, tak si nikdy nestěžuje, že by byli děti zvlčilé. Děti to vycítí.

Jsou jedničkáři, kteří to mají tak nějak od boha, a jsou jedničkáři, kteří to získají tím, že jsou podřídiví. Dělají vlastně to, co se po nich chce, a tím získají to, že jsou „odměněni“. Nemají tam touhu dělat věci po svém, ale jsou stoprocentní v tom, že plní přání druhých.

„Nedávno jsem na jedné přednášce slyšela, že v Číně, kde mají velice náročné maturity, udělali výzkum, jaký přínos pro společnost měli lidé, kteří byli mezi 1000 nejúspěšnějšími studenty v maturitách.“ „Zkoumali, čím přispěli společnosti. Víte kolik lidí bylo přínosných? Nikdo.“

“ Paní Nováčková říká, že Ti nejúspěšnější jsou často úspěšní, protože plní přání jiných. Jsou k jejich obrazu.

Naslouchat svým potřebám nemůžete v prostředí, kde po Vás pořád někdo něco chce: Nemůžete BÝT SÁM SEBOU.

20:00: PŘÁNÍ A POTŘEBY. PŘÁNÍ JSOU ČASTO ZÁSTUPNÝM řešením za skutečné uspokojování potřeb. Ten systém vnitřně řízeného vzdělávání dává lidem to, že ví, kým jsou. Pak dělají ty věci rádi, radost. Bere jim to radost, když to tak nemají.

25:00: Teorie sebeurčení: Zkoumá motivaci, vnitřní a vnější motivaci. Vnitřní je ta, že nějakou činnost rádi děláme sami od sebe.
Vnější je to, že to dělám z důvodu toho, aby mě nestihl trest nebo chci pochvalu.
Často tím, když dávám odměnu, tak říkám podvědomě lidem to, že ta činnost sama o sobě nemá cenu. A tím páchám odměnou to, že děti/lidi demotivuji.

29:00. ODMĚNA SNIŽUJE HODNOTU ODMĚŃOVANÉ ČINNOSTI. Když si to převedeme na známky, tak jedničky jsou odměna. O učení to dětem, milé děti, učení není nic moc, my to chápeme a proto Vás musíme odměňovat.

A tím se vnitřní motivace k učení ztrácí v první třídě během šesti prvních týdnu. Je to strašně rychlé. Děti, které šly nadšené do školy, že se naučí číst a další, tak jim to sebereme tím, že je začneme hodnotit.

KDE NEDÁVÁME VOLBU, TAM NEMŮŽEME ŽÁDAT ZODPOVĚDNOST.

RESPEKT v pojetí autorů konceptu Respektovat a být respektován: „Respekt samozřejmě znamená také úctu. Respekt v konceptu R + R znamená především OHLED. Ohled na individualitu, ohled na potřeby toho druhého a ohled na důstojnost. Dospělí jí u dětí často pošlapávají. Třeba tělesným trestem, výsměchem, srovnáváním s druhými dětmi.

#jananovackova #jakechcescesko ? #jakychcessvet ? #deti

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *